Frits Media

FRITS is hét kwalitatieve mediaplatform voor de Brainportregio Eindhoven. De toon is positief kritisch, en daardoor sterk opiniërend. FRITS maakt sinds 2007 de inwoners trots op Eindhoven en de regio. FRITS Magazine is een vlotgeschreven, hoogwaardig en journalistiek onafhankelijk product. Pijlers onder de formule zijn: ondernemerschap, talent en succes. Het magazine gaat bij elke uitgave vergezeld van speciale themagidsen zoals de Golfgids, Restaurantgids en Woongids. Online informeert FRITS het publiek over interessante regio-items, onder andere via social media en de eigen website. Relaties, partners en geïnteresseerden van het FRITS platform ontmoeten elkaar zesmaal per jaar op drukbezochte presentaties van de nieuwste edities. Het mediateam van FRITS denkt graag mee in op maat gemaakte producties in de vorm van magazines, teksten, video’s, special products en events. Daarnaast geeft het team strategisch advies bij communicatie- en marketingcampagnes.

 

FRITS is thé quality media platform for the Brainport region of Eindhoven. The tone is positively critical, and therefore strongly of opinion. Since 2007, FRITS has made residents proud of Eindhoven and the region. FRITS Magazine is a well-written, high-quality and journalistic independent product. Characteristic themes are: entrepreneurship, talent and success. With every issue, the magazine is accompanied by special theme guides such as the ‘Golfgids’, ‘Restaurantgids’ and ‘Woongids’. FRITS informs the public online about interesting regional items, including via social media and its own website. Relationships, partners and interested parties from the FRITS platform meet six times a year at well-attended presentations of the latest editions. The FRITS media team is happy to assist in tailor-made productions in the form of magazines, texts, videos, special products and events. In addition, the team provides strategic advice on communication and marketing campaigns.

www.frits.nl